USŁUGI BUDOWLANEW ofercie firmy znajdziemy m.in. budowę domków jednorodzinnych, hal przemysłowych, garaży oraz wiat

wykonanie posadzek przemysłowych - betonowych -żelbetonowych, budowę przyłączy do kanalizacji, budowę stawów oraz oczek wodnych wraz z całą dokumentacją. Firma zapewnia także własnego kierownika budowy, wszelkie uprawnienia.
Siedziba firmy mieści się w Jasieniu, w sprawie usług kontaktować można się telefonicznie pod numerem: 665 763 346.

Stan surowy - zakres

1.    Przygotowanie placu budowy
2.    Zdjęcie humusu z obrysu budynku
3.    Wyznaczenie budynku przez uprawnionego geodetę
4.    Nadzór przez kierownika budowy
5.    Ławy fundamentowe
6.    Ściany fundamentowe
7.    Chude posadzki wraz z kanalizacją, przepust pod zasilenie budynku w wodę, napowietrzenie do kominka
8.    Ściany nośne w całym budynku
9.    Stropy
10.  Ściany działowe
11.  Własny transport + sprzęt budowlany

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com